.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1206 04 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย อู่ต่อรถบัส ซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./021 04 ส.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ขยายเขตไฟฟ้า ด้วยชุมชนหมู่บ้านสร้างใหม่ ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ยังไม่มี ดคมสว่าง ในชุมชนจึงขอ ความอนุเคราะห์ สำรวจขยายเขต ถ.เหล่านาดี นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1205 04 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย พจนา หน้าบ้านเลขที่ 108/27 ปากซอยแยกที่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1204 04 ส.ค. 2558   หลอดไฟนีออนชำรุด บริเวณสุดซอย วุฒาราม 3 เสาไฟที่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./100 04 ส.ค. 2558   ฝุ่น ดิน เต็มถนน บริเวณ ถนนหน้าเทคโนภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ สำนักปลัดเทศบาล
อส./279 04 ส.ค. 2558   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ศาลาชุมชน ไทยสมุทร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./091 04 ส.ค. 2558   ตัดต้นไม้ล้มทับ ศาลาชุมชนไทยสมุทร
อค./087 04 ส.ค. 2558   ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ส่วนร้านค้าและตัวบ้าน เพื่อขออนุญาตเทศบาล พัฒนาส่วนนอกอาคารร้านให้ถูกต้อง บริเวณซอยศรีจันทร์ 15 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./099 04 ส.ค. 2558   จอดรถกีดขวาง บริเวณ ถนนสาธารณประโยชน์ ในซอย ศรีจันทร์ 15 สำนักปลัดเทศบาล
อค./086 04 ส.ค. 2558   บ้านข้างเคียงต่อเติม ชิดเขต โดยไม่ขออนุญาติ บริเวณ บ้านเลขที่ 41/110 ซ.มิตรภาพ 11 ได้ต่อเติมบ้าน ชิดเขตรั้ว บ้านดดยไม่ได้รับอนุญาติ และโครงสร้างอาคารผิดหลัก เกรงว่าจะเป็นอันตราย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./098 04 ส.ค. 2558   มีการจอดรถกีดขวาง ในซอยชาตะผดุง 23 มีการจอดรถ ทางออก ปากซอย และร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก สำนักปลัดเทศบาล
ท./415 04 ส.ค. 2558   ฝาท่อชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 149 ซ.สวัสดี ถ.มิตรภาพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./414 04 ส.ค. 2558   ฝาท่อเสียงดัง บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 มีแผ่นเหล็ก เอาไปทับฝาท่อ ที่แตกทำให้การสัญจร มีเสียงดัง มากทำให้รำคาญ โดยเฉพาะเวลากลางคืน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./413 04 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าปากซอย อำมาตย์ 4 แตกชำรุด(ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./297 04 ส.ค. 2558   ขอยางมะตอย บริเวณ ถนนด้านข้างตลาด อ.จิระ ฝั่งทิศตะวันออก หน้าร้าน ไก่สดแหลมทอง และหน้าร้านขายน้ำแข็ง กลางถนน เป็นฝั่งต่างระดับ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./130 04 ส.ค. 2558   ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน บริเวณปากทางเข้าถนนหลังเมือง ซอย 1 ชุมชนชัยณรงค์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./296 04 ส.ค. 2558   มีการทิ้งเศษอิฐ เศษปูน บริเวณที่ดินเปล่า ซอยเหล่านาดี 4/3 บริเวณหัวมุม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1202 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ชัยพฤกษ์4 ถ.ชาตะผดุง (ตลาดน้อยโนนทัน) โคมสุดท้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1201 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 16 จุด ตามแผนที่ ที่ได้แนบมาด้านหลัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1200 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่แยก ถ.อำมาตน์ ตัด ถ.หน้าเมือง - ถ.พิมพสุต ตัด ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1199 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.6 ซ.8 และ ซ.10 ซอยละ 2 หลอด และไฟแสงจันทร์ แถวๆ ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน และ ซอย รพ.สัตว์ 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1198 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดประสานงานพ่อทองอยู่ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1197 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.รถไฟ ซอย 1/4 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1196 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.หลังศูนย์รชการ ซอย 6 หน้า ตชด. ดับทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1195 03 ส.ค. 2558   ขอเพิ่มชุดโคมไฟฟ้า ซอย อนามัย18 ถ.อนามัย บริเวณปากซอย อนามัย18 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1194 03 ส.ค. 2558   ขอเพิ่มชุดโคมไฟฟ้า ถ.เส้นโรงแรมแก่นนคร ถนน ชัยณรงค์ ตรงข้ามร้านขายส้มตำ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1193 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในเขตชุมชนโนนทัน2 1.ถ.ฉิมพลี ใกล้บ้านช่างหนา 2.ปากซอย ประสานมิตร เลขที่ 88/22 3.ซอย โพธิสาร15 หน้าตลาดเปิดใหม่ 4.ซอย โพธิสาร15 หน้าบ้านโนนทันกันเอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./295 03 ส.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ หรือตัดแต่งกิ่งไม้ แถวๆ วัดศรีสว่างโนนทัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1203 03 ส.ค. 2558   หลอดไฟส่องสว่างดับ เคยมาดูให้แล้วก็ดับอีก ช่วยมาดูให้หน่อยนะคะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1191 03 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.เทพารักษ์ ซ.8 หน้าศาลาชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]