.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถ./029 09 ธ.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนราษฎร์คนึง ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ในชุมชนดอนหญ้านาง 2 เป็นหลุมมากและมีเหล็ก ผุดขึ้นมาเำพราะถนนชำรุด ทำให้การสัญจรไม่สะดวก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./022 09 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟบริเวณ เลขที่ 93/66 ม.2 ซอยอนามัย ถ.อนามัย
ฟ./275 09 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอุดมสุข ถ.ชาตะผดุง ซอย 9 เข้าไปประมาณ 50 เมตร เลี้ยวซ้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./274 09 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 14/13 ในซอย บ้านเลขที่ 14 อยู่ใกล้ซอยประสานมิตร โนนทัน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./083 09 ธ.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านสวีทโฮม (หลังตำรวจทางหลวง) ช่วงสุดทาวเฮ้าส์ไปตลอดแนวสิ้นสุดหมู่บ้าน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./273 09 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยสวัสดี 2 หลังปั๊มน้ำมัน หน้าร้านวาดภาพศิลป 2.หน้าบ้านลูกชิ้น ชินชิน สี่แยกรถสาย 9 ถ.ศิลปสนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./272 09 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวัดป่าชัยวัน ถ.มิตรภาพ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./082 09 ธ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ วนิดาอพาร์ทเม้นต์ ซอยวัดป่าชัยวัน ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./046 08 ธ.ค. 2558   เนื่องจากมีการเผาเศษใบไม้ ขยะในบริเวณซอยวีรวรรณ 3 และซอยข้างเคียง ช่วยให้คนมาตรวจสอบด้วยค่ะ เผามา 3 วันติดกันแล้วทั้งวันมีกลิ่นควันตลอด เนื่องจากที่บ้านเป็นภูมิแพ้ ลูกต้องพ่นยาแล้วค่ะ รบกวนด้วยนะคะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./271 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 19/299 ซอย 20 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./081 08 ธ.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณปากซอย 13 ที่ติดถนนไปหนองไฮ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./270 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากซอยวัดป่าชัยวัน ด้านถ.มิตรภาพ เข้าไปซ้ายมือ หลอดแรก เสาไฟแรก 2.ซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ เข้าไปเลี้ยวซ้ายสุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./268 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 12 หลอดสุดท้าย (เอาบันไดมาด้วย) และ บริเวณ ตชด. ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./080 08 ธ.ค. 2558   ฝาท่อชำรุดทรุดตัวบริเวรถนนเหล่านาดีซอย10/1ตรงป้ายซอยพอดี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./269 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับซอย10/1ถนนเหล่านาดีหน้าบ้านลุงประเสริฐเสาต้น2หลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./267 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 8 จุด ซอยอบเชย ซอยสุขสันติ ซอยศรีมารัตน์ ซอยวิเศษ ซอยหน้าโรงเรียนมหาไถ่บ้านสามเหลี่ยม 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./079 08 ธ.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 5 อู่ซ่อมรถ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./078 08 ธ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 216/2 ตึก 3 ชั้น ถ.กลางเมือง ซอยวัดธาตุ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./266 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.ศรีจันทร์ บริเวณ แขวงการทาง ตรงข้าม ม.ราชมงคล หน้าร้านขายเครื่องเขียน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./265 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1.ซอยชาตะผดุง 16 ดับทั้งซอย 2.ไฟแสงจันทร์ จากสี่แยกประชาสโมสร ถึงศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./077 08 ธ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย 1/4 ถ.รถไฟ หนองวัดพัฒนา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./263 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ชุมชนโนนทัน 7 จำนวน 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./264 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 93/38 ซอยน้ำทิพย์ 2 และหัวมุมซอยน้ำทิพย์ 2 ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./262 08 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 216/2 ตึก 3 ชั้น ถ.กลางเมือง และ ติส สตูดิโอ ถ.กลางเมือง บริเวณวัดธาตุ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./067 03 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้า ปากซอยมะลิวัลย์ 6 เนื่องจากล้ำออกมาถนน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./066 03 ธ.ค. 2558   น้ำในบึงแก่นนคร มีกลิ่นเหม็น ส่งกลิ่นแรง แก่ผู้ไปออกกำลังกาย สกปรกมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./261 03 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณตั้งแต่ หน้าวัดวุฒาราม ข้ามทางรถไฟ ออกทางโค้วยูฮะ ถึงโรงแรมแมมมอธ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./260 03 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านนายเสงี่ยม ธรรมเวช หน้าวัดศรีธาตุ ด้านใน ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./259 03 ธ.ค. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟในหมู่บ้าน แสนสุข 2 หน้าบ้านเลขที่ 86/30 ถ.ชัยพฤกษ์ เป็นหลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./258 03 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 14/12 ม.3 ถ.โพธิสาร ใกล้กับมรดกอีสาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]