.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อป./101 24 ส.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณ ร้านขายลูกชิ้น ถ.สามัคคีอุทิศ ใกล้ที่ทำการชุมชน
อส./302 24 ส.ค. 2558   ขอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บกิ่งไม้ ท่อนไม้ที่ตัดแล้ว ภายในวัดป่าชัยวัน ถ.มะลิวัลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./462 24 ส.ค. 2558   ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 22 ตลอดทั้งซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./460 24 ส.ค. 2558   ซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ 1.สามแยกซอย 5 ตัดกับ 5/1 ตะแกรงเหล็กฝาบ่อชำรุด 2.ถ.อดุลยารามหน้าร้านขาย ปลีก ส่ง นิวมาร์ท บ่าบ่อพักชำรุด ทำให้ฝาทรุดตัว เป็นหลุม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./141 24 ส.ค. 2558   ถนนทรุด และเติมดินขอบฟุตบาท บริเวณถนนสายหลักตลอดสาย ถ.บ้านกอก ชุมชนเทคโนภาค ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1291 24 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากปากซอยมิตรภาพ ถึง ถนน ซอย 8 ซอย 10 ซอย 12 และถนนมิตรภาพ เข้าหมู่บ้านสินไพลิน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1290 24 ส.ค. 2558   ขอติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 176/17 ตรอกกัลยา ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1289 24 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเสาที่ 2 ปากซอย ศรีจันทร์ 41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1288 24 ส.ค. 2558   หลอดไฟฟ้าขาดชำรุด บริเวณหัวมุมซอยประชาสโมสร 20 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./324 24 ส.ค. 2558   ขอรถเกรด หลุมที่ว่างเปล่า บริเวณในวัดป่าชัยวัน ถ.มะลิวัลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1287 24 ส.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 17 (15) นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1286 24 ส.ค. 2558   ไฟถนนดับ ซ.ชาตะผดุง 17(15) ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1285 24 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 222/142 ซ.ประชาสโมสร 40 และ เลขที่ 222/164 ซ.ประชาสโมสร 42 เสาหัก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./325 22 ส.ค. 2558   เช้านี้บึงแก่นนคร มีปลาตายลอยเกลื่อน น้ำส่งกลิ่นเหม็น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./100 21 ส.ค. 2558   ขอให้ตัดต้นไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ไปตัดต้นไม้ ภายในวัด เนื่องจากต้นไม้หักไปทับกำแพงวัด เกิดความเสียหาย
ฟ./1292 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/1เข้าไปเสาต้นที่2ขวามือหน้าบ้านพ่อสรรเสริญบ้านเลขที่ 78/3 หลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./323 21 ส.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า ถ.โพธิสาร ฝั่งตรงข้าม พรชัยการช่าง ใก้ลศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1284 21 ส.ค. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟถนน ร้านพรชัยการช่าง ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1283 21 ส.ค. 2558   หลอดไฟดับ หน้าบ้านเลขที่ 93/13 ซ.น้ำทิพย์ 3 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1282 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 10 ต้นที่ 1 และ 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1281 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 7 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./459 21 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 31/ซ.ชาตะผดุง 23 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1280 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 44/252 ซอยโพธิสาร 15 ตรงกับซอยศรีชนะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./457 21 ส.ค. 2558   ขอดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าร้านเซเว่น สาขาเทคโนราชมงคล ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./458 21 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำเอ่อ บริเวณบริษัทสยามเหล็กไทย ถ.ศรีจันทร์ เลยสี่แยก รพ.ศูนย์ขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1279 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณร้านเสริมสวยน้องส้ม และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1278 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโรงแรมแก่นนคร ถ.ชัยณรงค์ ฝั่งตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1277 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยดอกคูณ 2 แยกที่ 3 จำนวน 3 ต้น โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1276 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณ อาคารพาณิชย์เลขที่ 207/42-43 ซอยมะลิวัลย์ 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1275 21 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.หัวมุมโกดังเก็บวัสดุก่อสร้าง 2. แยกโกดังทำเฟอร์นิเจอร์ ซอยพัทยา 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]