.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./469 27 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตก หอพักไชยอาน ถ.ศรีมารัตน์ หน้าบ้านเลขที่ 202/78 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1308 27 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 191/83 และ 191/84 - 191/46 ซอยศรีมารัตน์ 20 หน้าบ้านเลขที่ 191/8 - 191/11 - 191/21 ซอยศรีมารัตน์ 22 หน้าบริษัทเออาร์ การาจ 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 185/1 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./142 27 ส.ค. 2558   ถนนแตกชำรุด 2 ช่วง บริเวณ ถ.ประชาสำราญ หน้า คอมฟอร์ม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./468 27 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน ทำการลอกท่อบริเวณ ถ.หมอชายอุทิศ ทั้งสองข้าง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1307 27 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด ซอยร่วมจิตร เสาต้นที่ 4 และ หน้าปากซอย เข้ามา 200 เมตร ติดต้นมะม่วง ถ.มิตรภาพ ทางไปอุดร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1306 27 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณใน หมู่บ้านพิมานชื่น จำนวน 3 จุด ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1305 26 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ โต้รุ่งข้างร้านไทยวิทยุ ถ.หน้าเมือง ใกล้เซเว่น มีซอยโค้งเข้าไป เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./305 26 ส.ค. 2558   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 118/1 ซ.แม่บุหลัน ถ.เหล่านาดี สำนักปลัดเทศบาล
อท./109 26 ส.ค. 2558   เรื่องรถขนดิน ทำถนนเละ บริเวณถนนประชาสโมสร 52 ปากซอย 12 นาฬิกา มีรถขนดินวิ่ง ทำให้ถนนเละ สกปรก สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1304 26 ส.ค. 2558   หลอดไฟนีออนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 791/1 ซ.วุฒาราม 9 และหน้าหอพักอยู่สุข หน้าบ้านเลขที่ 596/113 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./108 26 ส.ค. 2558   อยากให้รถขนดินวิ่งทางอื่น เนื่องจาก รถบรรทุกวิ่งผ่าน ทำให้เสียงดัง อยากให้รถบรรทุกใช้เส้นทางอื่น บริเวณซอย มิตรภาพ 6 สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1303 26 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 9 ตรงข้ามหอพักหญิง ชะแล่ม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./304 26 ส.ค. 2558   เก็บเศษกิ่งไม้ บริเวณซอย แรกซ้ายมือ บ้านหลังที่ 3 ซอย กศน. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./466 26 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุด บริเวณ เลขที่ 102/8 ถ.ชาตะผดุง โนนทัน 6 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1302 25 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ราษฎร์คนึง 25 หน้าซอยมีร้านขายของชำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./465 25 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณอาคารพาณิชย์ เลขที่ 47/40 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ ไม่มีฝาท่อ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./464 25 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้า อาคารพาณิชย์ เลขที่ 47/29 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1301 25 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเย็นซ่า หน้าบ้านเลขที่ 107 ถ.หลังเมือง จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1300 25 ส.ค. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟถนน 1.ซอย ศรีจันทร์ 29 หน้าบ้านเลขที่ 149/56 บ้านสวนสิทธิโชค 2.ซอยศรีจันทร์ 25 โคมหัก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1299 25 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ตลอดแนว บริเวณ ซ.ศรีมารัตน์ 12 จำนวน 2 จุด ถ.หมอชาญอุทิศ 2 จุด ถ.ศรีมารัตน์ 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1298 25 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ กลางสี่แยก ถ.ศรีมารัตน์ 3 จุด ศรีมารัตน์ 1 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1297 25 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ศรีจันทร์ 31 ซอยตรงเซเว่น ช่วงหอ Sk โฮม และ อินทราเพลส เคยติดแล้วดับอีก และดับบ่อย อยากให้ตรวจสอบตรงขั้วด้วย จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1296 25 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 430 ถ.จอมพล หลอดนีออนยาว ดับ 2-3 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./303 25 ส.ค. 2558   ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขยะย่อยสลายยาก บริเวณซอย เทพารักษ์11 บริษัท หย่งฟิง ใกล้โรงแรมเวียงสวรรค์เก่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1295 25 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ขาด บริเวณ ถ.ประชาสำราญ หัวมุม ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1294 25 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 10 ต้นซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./463 25 ส.ค. 2558   น้ำท่วมขังถนน บริเวณซอยฉิมพลี 9/5 หน้าบ้านเลขที่ 32/43 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./093 24 ส.ค. 2558   อาคารพานิชย์มีการต่อเติม ดัดแปลง มีคานเหล็ก สามารถทำได้หรือไม่ในเขตเทศบาล ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ การดัดแปลงเพื่อการค้าส่ง ค้าปลีก บริเวณ อาคารพิมานคอนโด 1 เลี้ยวเข้ามาจะเห็นโรงรับจำนำ หน้าซอยมีร้านขายรองเท้า ถ.พิมพสุต สำนักการช่าง
อค./092 24 ส.ค. 2558   ตรวจสอบกันสาดข้างบ้านมีปัญหาเวลาฝนตก น้ำกระเด็น โดนตัวบ้าน บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 153/2 ถ.ศรีมารัตน์ สำนักการช่าง
ท./461 24 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าปากซอย วุฒาราม 3 น้ำท่วมขังถนนในซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]