.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./081 22 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเเลขที่ 217/39 ซอยรอบเมือง 13 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./027 22 ธ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณ 225/23 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 21 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
ฟ./313 22 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./097 22 ธ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ ระดับต่างกับผิวถนน บริเวณ ถนนวุฒาราม ทางเลี้ยวก่อนถึงโรงเรียนหนองวัด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./056 21 ธ.ค. 2558   เรียนเจ้าหน้าที่คะ ถังขยะที่เคยทิ้งประจำมีการเคลื่อนย้ายไปที่ห่างไกล เกิดความไม่สะดวกต่อผู้อาศัยในพื้นที่เป็นอย่างมาก ปกติจะมีถังขยะให้คนได้ทิ้งประจำ โดยไม่รบกวนต่อผู้อาศัยในละแวงค่ะ รบกวนเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่บริเวณเข้ามาตรวจสอบและนำถังขยะกลับมาให้ใช้ดังเดิมด้วยนะค่ะ ตอนนี้ไม่มีถังขยะให้ทิ้งคะ เพราะคนที่ทิ้งเป็นประจำไม่เห็นด้วยในการเคลื่อนย้ายค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./055 21 ธ.ค. 2558   ตัดหญ้าข้างทาง บริเวณตรงข้ามศาลาการเรียนรู้ ชุมชนโนนทัน 4 เป็นพื้นที่ติดถนน เลขที่ 11/7 ม.1 ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./080 21 ธ.ค. 2558   ขอให้ซ่อมแซมของเล่นเด็ก ในสวนรัชดา และเครื่องออกกำลังกาย จุดด้านทิศตะวันออกสวนเฟส 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./079 21 ธ.ค. 2558   ท่อประปาแตก บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 ซอยร่วมใจสามัคคี สำนักการช่าง
อช./078 21 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณถ.ชาตะผดุง 12 สุดซอย ชุมชนนาคะประเวศน์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./054 21 ธ.ค. 2558   สุนัขจรจัดวิ่งไล่กัดคน จำนวน 5 ตัว ในซอย ชาตะผดุง 16/4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./312 21 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 66/1 และ 2.หน้าบ้านเลขที่ 66 ซอยโพธิสาร 15 โนนทัน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./311 21 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด ซอยศรีจันทร์ 39 ทางบ้านเรา 2 ขวามือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./310 21 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านโอชิน คาราโอเกะ จำนวน 4 จุด ถ.รอบเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./309 21 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 16/2 จำนวน 2 จุด และ 16/4 จำนวน 1 จุด รวม 3 จุด ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./014 19 ธ.ค. 2558   ความไม่เป็นระเบียบในการจราจร. บริเวณประตูเมือวขอนแก่น สงสัยว่าทำไมจอดรถบริเวณขาวแดงได้ ทำให้การจราจรติดขัดหรือผ่อนปรนให้centralได้ขายของ. แถมเหล็กกั้นกลางถนนก็ยกออก คนเดินข้ามไปมาหวิดเกิดอุบัติเหตุ. ยกออกทำไมครับ. สรุปการจอดขาวแดงได้และยกเหล็กกั้นออกทำเพื่ออะไรครับ. ใครได้ประโยชน์. แต่ที่แน่ๆ รถติดมากขึ้น สำนักปลัดเทศบาล
อช./077 18 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ริมทาง บริเวณ ซอยมุ่งงาม ต้นมะขามเทศ หนองวัด 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./053 18 ธ.ค. 2558   ขอพ่นยุงในชุมชนหนองวัด 3 ภายในชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./308 18 ธ.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ชุมชน กศน. ซอยวีรวรรณ 1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./307 18 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 198/21 ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 20 ต้นที่ 2 หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./306 18 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้า วัดป่าเทพนิมิตร ซอยศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./032 18 ธ.ค. 2558   ถนนชำรุดเป็นหลุม ชุมชนศรีฐาน 4 ข้างโลตัส ศรีฐาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./052 18 ธ.ค. 2558   ขอกำลังพนักงานทำความสะอาด และรถเก็บขยะ ชุมชน กศน. จะจัดกิจกรรม ปีใหม่ ในวันที่ 3 มกราคม 2559 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./076 18 ธ.ค. 2558   ตัดกอ่งไม้ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1 กิ่งไม้ยื่นปกคลุม ถนน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./305 18 ธ.ค. 2558   เก็บสายไฟ บริเวณ เลขที่ 92/32 ซอยมิตรภาพ 8/5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./304 18 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสว่างทิพย์ ซอยมณีพรรณ ซอยวีรวรรณ จำนวน 10 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./013 18 ธ.ค. 2558   ร้องเรียนมีการนำรถจักรยานยนต์ มาขับเข้าไปในบึงแก่นนคร สำนักปลัดเทศบาล
ท./096 18 ธ.ค. 2558   ฝาท่อแตก เป็นเวลานาน หน้าหจก.ยงค์ชัยพาณิชย์ ตรงข้ามไปรษณีย์ขอนแก่น ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./075 17 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้บริเวณซอยประชาสโมสร 52 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./095 17 ธ.ค. 2558   ได้รับความเดือดร้อน จากกลิ่นเหม็น ของน้ำเน่าเสียที่ไหล มา ติดบ้่นเลขที่ 225 ถ.ประชาสโมสร ชุมชนธนาคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./303 16 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีทดลองข้าว ข้างวัดจอมศรี จำนวน 10 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]