.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1322 01 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ตรงกับบ้านเลขที่ 109/1 บ้านโนนชัย ทางไปบ้านดอนยาง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1320 01 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนกัลปพฤกษ์ ตั้งแต่แยกมิตรภาพ ถึงมุม วัดป่าอดุลยาราาม ไฟแสงจันทร์ ไม่ติดทั้งสองด้าน ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1321 01 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 178/71 ซอยโรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็ก ถ.ประชาสโมสร จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1319 01 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนบ้านบะขามไม่ติดมาห้าวันแล้วตั้งแต่ เจ้าหน้าที่มาทำการเปลี่ยนชุดส่องสว่าง ถึงเรียนทางส่วนที่รับ ผิดชอบเร่งแก้ไขด่วนเพราะกลัวจะมีอุบัติเหตุทางจราจร ขอแสดงความนับถือ. นายอัคเดช. หงษ์อาจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1318 31 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณตลอดทั้งซอย ในซอยธารทิพย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./475 31 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำล้นทลัก บริเวณ หน้าร้านเจียงลูกชิ้นปลา ตรงข้ามโรงแรม ขอนแก่นโฮเต็ล สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./474 31 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ดีพร้อม คาร์แคร์ ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./473 31 ส.ค. 2558   ซ่อมบ่อพัก 1.ขอให้ล็อกตะแกรง เพื่อไม่ให้ดัง 2. บ่อพังฝายังอยู่ บริเวณซอย โพธิสาร 1 และถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1317 31 ส.ค. 2558   ขอซ่อมหลอดไฟฟ้า 1.ไฟฟ้าชำรุด ก้านหลอด 11 ดวง 2. ไฟไม่สว่าง บริเวณซอยโพธิสาร 1 วัดศรีสว่างโนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1316 31 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มิตรภาพ 11 ข้างบ้านประธานชุมชน เลขที่ 41/58 ถ.มิตรภาพ 11 ดับมานาน 1อาทิตย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1315 31 ส.ค. 2558   หลอดไฟฟ้าขาด บริเวณซอย บุญเหมาะ ถ.ราษฎร์คนึง ตรงหน้าหอพัก ใกล้กับโรงสี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./328 30 ส.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ คลุมสายไฟ ซอยอดุลยาราม 7/2 ริมถนนตลอดสาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./146 30 ส.ค. 2558   ถนนทรุด บริเวณ ถ.รอบเมืองซอย 13 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1313 30 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดสีส้ม หน้าสำนักสาธารณสุข เทศบาล ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./472 30 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 596/73 ซ.สุมงคล หมู่บ้านมุ่งงาม ใกล้บ้านโกเลียง บ้านขนมไทย สำนักการช่าง
อช./327 30 ส.ค. 2558   ขอป้ายซอย ชื่อป้ายร่วมใจพัฒนา ชุมชนสนามกีฬา 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./145 30 ส.ค. 2558   ขอลูกรังและถนนคอนกรีต บริเวณซอยเข้าหมู่บ้านมั่นคง ชื่อซอยเพิ่มบุญ และขอเข้าแผน คอนกรีตซอย 10 กว้าง 61 เมตร ยาว 29 เมตร นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1314 29 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าถนนหลอดในสุดในหมู่บ้านจอมพลดับ ถ้าเข้าหน้าหมู่บ้านอยู่ซอยที่สองด้านขวามือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1312 28 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ฉิมพลี ซอย 9/3 ต้นที่ 2 ข้างรัาวเลขที่ 32/16 ต้นที่ 1 มีลำโพงติดอยู่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./144 28 ส.ค. 2558   ถนนทรุดบริเวณบ้านเลขที่18/7ร้านขายโจ็กต้มเส้น ถนนเสรีสัมพันธ์ตรงข้ามหอศิริชล ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./306 28 ส.ค. 2558   เก็บเศษโซฟาเก่าที่ริมบึงสวนสาธารณะบึงหนองแวงทางทิศตะวันออกตรงข้ามบ้านเลขที่43/53 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./102 27 ส.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณซอย สุขสำราญ ซอยแร ถ.หลังศูนย์ราชการ
อค./094 27 ส.ค. 2558   ก่อสร้างลุกล้ำเขต บริเวณ ร้านระเบียง ขอนแก่น ติดกับบ้าน เลขที่ 67/11 (ร้านจีระแบตเตอรี่) บ้านศรีฐาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1311 27 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าหลอดกลมดับถนนเหล่านาดีซอย10/24แยกขวามือที่ศาลาชุมชนสามแยกบ้านเลขที่162/35พ่อรัตย์แม่เหรียญ ศรีอินมนต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./326 27 ส.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้คลุมสายไฟ บริเวณสามแยก ถนนฉิมพลี - ปากซอยโพธิสาร 25 และปากซอยข้างบ้านเลขที่ 44 มีกิ่งคลุมสายไฟ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1310 27 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยประชาสโมสร 20/1 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1309 27 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 222/175 ซ.ประชาสโมสร 44 หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./143 27 ส.ค. 2558   ถนนทรุด บริเวณ หน้าศาลาชุมชน ธารทิพย์ ซอย 2/2 ชำรุดแตก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./471 27 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 47/29 และ 47/31 ซ.พิมพสุต 1 หลังตลาด อ.จิระ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./470 27 ส.ค. 2558   ซอ่มแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 47/30 - 31 อาคารที่อยู่ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]