.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./315 07 ก.ย. 2558   ขอให้เพื่อนบ้านเลิกเผาขยะ เพราะเกิดควันรบกวน เป็นพิษต่อร่างกายและระบบทางเดินหายใจ ขอให้ชาวชุมชนนำขยะมาทิ้งที่ถังขยะ แทนการเผาขยะเอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1349 07 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอย หลัง รพ.ราชพฤกษ์ ดับตลอดสาย ดับมา 3 วันแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1348 07 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.ประชาสโมสร25 ซอย ตรงข้ามศูนย์มาสด้า ซอยที่2 เป็นซอยตัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1347 07 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอย เจริญสุข ถ.ประชาสโมสร ดับตลอดสาย ชุมชนบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1346 07 ก.ย. 2558   ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า ภายในชุมชนบะขาม 1.ซอยพ่อสอง ท้ายซอย หน้าบ้านเลขที่ 143/2 บ้านแม่มาลัย 2.ซอย ใจดี ท้ายซอย ข้างบ้านเลขที่ 131/65 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1345 07 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จาก 5 แยกไปถึง ถ.ประชาสโมสร และ ซ.ชาตะผดุง9 แยกซอยบ้านเลขที่ 131/138 หน้าบ้านคุณแม่จันทร์ดับ 2 จุด และ ซ.แก้วสายหยุด เลขที่ 126/16 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./488 07 ก.ย. 2558   ฝาท่อแตกหักอันตรายมากบริเวณถนนเหล่านาดีซอย6ข้างวัดนันทิการามถ้ารถตกลงไปอาจถึงแก่ชีวิตใด้ขอให้นำฝาเหล็กมาเปลื่ยนด่วน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1344 04 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.เหล่านาดี 4 บริเวณ สี่แยก วัดกลางทางลงบึง ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./483 04 ก.ย. 2558   ขอฝังท่อระบายน้ำ และปรับปรุงทางระบายน้ำ ถนนอยู่ระหว่าง ชุมชนสามเหลี่ยม 1 กัลสามเหลี่ยม 2 ฝั่งสามเหลี่ยม 2 นั้น ฝังท่อระบายน้ำแต่อีกฝั่ง หนึ่งสามเหลี่ยม 1 ยังไม่ได้ฝัง บริเวณซอยศรีมารัตน์ 12 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./334 04 ก.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าอาคาร เลขที่ 278 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้แยก กลางเมือง ใกล้ตึกเตียวฮง เป็นต้นคูณ 2-3 ต้น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./311 04 ก.ย. 2558   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 27 ซ.เทพารักษ์ ซอย 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1343 04 ก.ย. 2558   หลอดไฟชำรุด บริเวณ เลขที่ 173/18 บ้านรับซื้อของเก่า ซ.วีรวรรณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1342 04 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 2 เส้นแยกศาลาชุมชน หน้าบ้านเลขที่ 88/240 2. ซ.พัทยา 2 ติดกับหอกระจายข่าวชุมชนโนนทัน 8 ขาโคมหัก 3.ซ.พัทยา 3 หน้าบ้านเลขที่ 88/42 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1341 04 ก.ย. 2558   ขอติดตั้งหลอดไฟสว่าง ซอยพัทยา 2 หน้าบ้านประธานชุมชน เลขที่ 88/227 โนนทัน 8 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./482 04 ก.ย. 2558   ฝาปิดท่อระบายน้ำ ชำรุด จำนวน 2 ฝา ในซอย 1/2 ถ.รถไฟ หน้าบ้านประธาน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./310 04 ก.ย. 2558   เก็บกิ่งไม้ ภายในบ้านเลขที่ 247/10 หมู่บ้านเบสโฮม2 ถ.บึงทุ่งสร้าง บ้านอัยการวาสิทธิ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./309 04 ก.ย. 2558   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ในวัดป่าชัยวัน ตัดไว้แล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./308 04 ก.ย. 2558   เก็บขยะ บริเวณหอพักเอเลนเพลส ไม่มีการเข้ามาเก็บในซอย ชาตะผดุง 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./104 04 ก.ย. 2558   ต้นไม้หักขวางถนน ระหว่างซอย 4 และ 6 ถ.เทพารักษ์ หลังฟาร์ม เทพารักษ์
ฟ./1339 04 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ข้างๆ หน้าโรงแรมกราเซีย ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1340 04 ก.ย. 2558   เก็บสายไฟ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 17 ตรงข้ามแฟรี่พลาซ่า ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./333 04 ก.ย. 2558   ขอดินไปถมที่ ตั้งถังขยะ และรถปรับพื้นที่ บริเวณ ชุมชน ดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1338 04 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด หลอดนีออน 1.ซ.ศิลปสนิท 5 ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่่ 46/102 2.ถ.ศรีมารัตน์ หน้าแยกศรีมารัตน์ 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1337 04 ก.ย. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ซอยชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามหอพักอาพรพันธ์ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อส./312 03 ก.ย. 2558   ขอร้องเรียนเรื่องการมาเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ ตอนนี้เป็นเวลา 6 วันแล้วที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่มาเก็บ ซึ่งขยะเต็มถังและทางเจ้าของบ้านแต่ละหลังก็เก็บขยะใส่ถุงดำแทน เพราะว่าไม่สามารถใส่ลงในถังได้อีก ขอความกรุณามา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./337 03 ก.ย. 2558   เสาป้ายศูนย์การเรียนชุมชนหนองแวงตราชูล้มบริเวณทางเข้าซอยมิตรภาพ30 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./336 03 ก.ย. 2558   ขอยางมะตอยซ่อมผิวถนนเป็นหลุมหน้าร้านมิสเตอร์โฟนตรงข้ามร้านมืยาเภสัชบริเวณถนนเสรีสัมพันธ์ทางไปม.ข ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1336 03 ก.ย. 2558   หลอดไฟฟ้าชำรุด 1 หลอด บริเวณซอยหน้าเมือง 19 จากซอย 60 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./480 03 ก.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณร้านคิงสตาร์สูท ถ.หน้าเมือง หนองวัด 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./481 03 ก.ย. 2558   ฝาท่อแตกถนนเหล่านาดี.ซอย3ตรงป้ายซอยพอ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]