.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./090 08 ก.ค. 2558   ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 มีวัยรุ่นนำสุรามาดื่มรอบบึง ช่วงเวลาตี4ตี5 คนไปออกกำลังกายไม่ปลอดภัย อยากให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจ ตราดูแลให้ด้วย เคยร้องเรียนหลายครั้งแล้วแต่ยังเหมือนเดิม สำนักการช่าง
ฟ./1113 08 ก.ค. 2558   ขอโคมไฟ(มีเสาไฟฟ้าอยู่แล้ว)ข้างบ้านเลขที่47/1ซอยแยกหลังGF นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อส./236 08 ก.ค. 2558   มีการเลี้ยงไก่ใกล้ศาลปู่แสง เวลาฝนตกส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญแก่ผู้คนที่ไปไหว้สักการะศาลปู่แสงเป็นอย่างมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./269 08 ก.ค. 2558   ขอยางมะตอยซ่อมผิวถนนบริเวณซอยมิตรภาพ28(ซอยTOYOTA) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1101 07 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในชุมชน เลขที่ 229/102 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./264 06 ก.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ปากซอยวุฒาราม 11 ต้นคูณ และ ซอย วุฒาราม 11/3 กิ่งไม้ทั่ว ๆ ไป ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1100 06 ก.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์หลอดไฟขาด 2 ชุด + โคม บริเวณ ซอย 11 ถ.วุฒาราม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./368 06 ก.ค. 2558   ร้องเรียนเรื่องท่อระบายน้ำ มีการขุดวางท่อแล้วไม่เสร็จ ไม่มีการดำเนินการต่อตั้งแต่ปี 2556 บริเวณ ซอยโพธิสาร 2 ถนนตลอดเส้น ทำให้การสัญจรไม่สะดวก นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1099 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 69/60 ซ.ศรีจันทร์ 13 วัดป่าวิเวกธรรม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1098 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 75/129 และ ถ.วุฒาราม ซอย 12/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./263 06 ก.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ริมถนนหน้าเมือง ติดกับถนน อำมาตย์บริเวณ หน้าบริษัท ขอนแก่น เอส พี มอเตอร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1097 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดศรีนวล ซ.รอบมือง 13 หลังวัด ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1096 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพัก ถ.ราษฎร์คนึง 23 โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./088 06 ก.ค. 2558   ขอให้เจรจา กับผู้วาง สิ่งของกีดขวาง ถนนในซอย บริเวณ บ้านเลขที่ 207/35 ได้วางสิ่งของในการปรุงอาหาร สำหรับขาย กีดขวางทางสัญจร กับ มาในซอยทำให้ผู้อาศัย ในบริเวณ ข้างเคียงและผู้สัญจรไม่สะดวก บริเวณ ซอยตรงข้ามโรงเรียนสวนสนุก ถ.กลางเมือง สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1114 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออน)หน้าบ้านเลขที่16/8ซอยโรงเรียนไพบูลย์วิทยา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1116 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ3เสา เสาไฟที่1-2-3(หลอดนีออนยาว)ซอยมิตรภาพ30 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1115 06 ก.ค. 2558   หลอดไฟชำรุด(หลอดนีออนยาว)หน้าบ้านเลขที่135/1ซอยปู่แสง(เจนนีเฮ้าส์) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1095 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยตรงข้าม โรงเรียนสวนสนุก ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1094 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัย 18 เสาแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1093 06 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนทางเข้าหมู่บ้านไทยเสถียร ไม่ติดทั้งสาย ใกล้อู่ต่อรสบัส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./232 03 ก.ค. 2558   ร้านเล็ก เล็ก ซ.ศรีจันทร์31 เปิดเพลงเสียงดังทุกวัน มีนักร้องๆเสียงดัง เสียงเพลงดังเป็นบริเวณกว้างไม่มีการเก็บเสียง. ทำให้รบกวนการพักผ่อน ทั้งที่รอบข้างสถานบันเทิงมีแต่บ้านพักและอพาร์ตเม้น แต่ยิ่งดึกยิ่งเสียงดัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./087 03 ก.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถจอดกีดขวางจราจรบริเวณทิศตะวันออกศาลาชุมชนหนองแวงเมืองเก่า3จอดเป็นประจำทั้งวันทั้งคืนทำให้กีดขวางการเดินทางของประชาชนทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
อส./231 03 ก.ค. 2558   เสียงรบกวน จากร้านวินเทจ ถ.ประชาสโมสร มีการใช้เสียงดังมาก ถึงมากที่สุด รบกวนในยามวิกาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./367 02 ก.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 140/484 ซ.อดุลยาราม 7/2 กังสดาล สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1092 02 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านไทยสมุทร หลอดนีออน ซอย 3 สี่แยก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1091 02 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าแสงจันทร์ ขาดตรงข้าม หน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ราม ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1090 02 ก.ค. 2558   ขอไฟฟ้าสว่างติดเสา บริเวณ ซอยแยกบำรุงสุข ซอยะารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./262 02 ก.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 155/2 ซอยไทยสมุทรใกล้โรงเรียนสามเหลี่ยม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1089 02 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.มะลิวัลย์ 7 สุดซอยดับนานแล้ว 2. หน้าสำนักงานชุมชนศรีฐาน 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1088 02 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในซอย บ้านประะานชุมชนศรีฐาน 2 ซ.มะลิวัลย์ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]