.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./816 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น 1 หลอด บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ ซ.ศรีจันทรื 15 แยก ซอยตัน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./815 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/3 หลังบ้านประธานชุมชน เสาที่ 4-5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./051 06 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ ใหญ่ ติดกับกุฏิพระ วัดป่าวิเวกธรรม ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อป./050 06 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ ล้มทับ ที่ข้างศูนย์จ่ายงานดนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น
อป./049 06 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 3/956 ซ.การเคหะ 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อช./172 06 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ต้นไม้ 2 ต้น ตรงข้ามร้าน วรรณ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./814 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.หน้าเมือง วอย 11 บริเวณโรงแรมนนทรี ใกล้ คอกม้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./048 06 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ ในชุมชนหนองใหญ่ 3 เลขที่ 158/67 ซ.ศรีจันทรื 37 มีต้นไม้ล้ม จากข้างเคียง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อส./186 06 พ.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์จัยสุนัขจรจัด ขี้เรื้อน แม่ลูกอ่อน ที่ออกมาจากวัดอาศัยในดรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 3 ตัว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./813 06 พ.ค. 2558   โคมไฟชำรุด (ลมพัด) หน้าบ้านเลขที่ 155 ซ.ชัยพฤกษ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./812 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 11 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./811 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 116/5 และ เลขที่ 90/43 ซ.10 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./810 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในซอยจำปาทิพย์ ถ.จอมพล ดอนหญ้านาง 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./809 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 1หลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 243/155 ซ.ไทยสมุทร 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./808 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 109/44 2.หน้าบ้านเลขที่ 88/13 ซ.สมานมิตร ถ.ฉิมพลี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./820 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าในหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 2 ดับบ่อยมาก ทั้งที่หมู่บ้านข้างๆกันไม่เคยดับเลย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./807 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเรือนจำ สุดกำแพง แยกไปทาง รพ.ศูนย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./806 06 พ.ค. 2558   เก็บสายไฟ ถ.กลางเมือง ซอย 31 หน้าบ้านเลขที่ 132 ติิดถนนหน้าวัดธาตุ พระอารามหลวง สายตกติดเสาไฟฟ้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./047 06 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 358/5 ใกล้อพาร์ทเม้นต์ ศรีคูณ ถ.มิตรภาพซอย 1
ฟ./805 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ซ.หลังชลประทาน 2 จุด 1.บ้านพ่อสุรชาติ 2. บ้านพ่อประเสริฐ โยมา 3. ซ.อภินันท์ กลางซอย 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./804 06 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 159/133 ซ.ชุยพฤกษ์ 7 ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./082 06 พ.ค. 2558   ทางเท้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 53/2 ซ.โพธิสาร 15 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./171 06 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ถ.หมอชาญอุทิศ และ ซอยนิรมล 1 สามเหลี่ยม 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./802 01 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดขาด และดูก้านหลอดด้วย บริเวณซอย มิตรเสรี 2 หน้าบ้านคุณกุหลาบ ชุมพล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./046 01 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 3/8 ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 8
ฟ./803 01 พ.ค. 2558   ไฟส่องสว่างถนนเสีย(เปลี่ยนหลอด) หน้าบ้านเลขที่ 109/3 และ 109/5 ถ.ราษฎร์คนึง บ้านโนนชัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./170 01 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซ.ศรีจันทร์ 17 หน้าปากซอยมีชัยมหาเบเกอรี่ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./287 01 พ.ค. 2558   ปากทางถนนเข้าหมู่บ้านโพธิบัลลังก์ซอย 13 ท่อระบายน้ำแตก เป็นบ่อลึกจะเป็นอันตรายต่อรถยนยต์ที่วิ่งเข้าออก ตอนนี้เอาแท่งปูนกั้นไว้ ขอให้ช่วยดำเนินการซ่อมให้ด้วย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./801 01 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ทางเข้าบ้านเรา 2 2.หน้าหอพักพัทภรณ์ ทางเข้าคลังนานาธรรม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./800 01 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1. หน้าบ้านเลขที่ 180/19 ถ.บะขาม 2.เลขที่ 126/16 ซ.แก้วสายหยุด 3.หน้าบ้านเลขที่ 143/2 บะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]