.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./013 09 ต.ค. 2557   การปล่อยน้ำเสีย จากข้างบ้านลงมาบ้านเลขที่ 132 ถ.รอบบึง โนนทัน 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./033 09 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ หลังธนาคารกรุงไทย ข้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 1 ชุดซ.หลังชลประทาน 1 ชุด หน้าบ้านพ่อประเสริฐ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./032 08 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ 1 จุด เข้าทางซอยเมตตา 1 สุดซอย มาทะลุซอย เมตตา 2 ตรงบ้านเลขที่ 666/344 หอพักอยู่ภิรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./002 08 ต.ค. 2557   เสียงรบกวน ใกลัเลขที่ 232/40 หมู่บ้านเปรมวดี ห่างจากบ้านประมาณ 3-4 หลัง ทุกวัน เช้ายันเย็นเปิดเพลงเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง ซ.ศรีจันทร์ 39 เลยสนามฟุตบอลมีตึกแถวขวามือเลี้ยวขวา 20 เมตร และเลี้ยวซ้ายเป็นหมู่บ้าน สำนักการช่าง
ฟ./031 08 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 2 ซอย ในหมู่บ้านนันทกิจ ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./030 08 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าชำรุด ถ.รอบเมือง หลัง รร.อาชีวะ จำนวนหลายจุด เวลากลางเคืนไม่สะดวกในการเดินทาง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./029 07 ต.ค. 2557   หลอดไฟฟ้าไม่สว่างบริเวณโพธิสารซอย 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./028 07 ต.ค. 2557   ขอใช้กระแสไฟฟ้า บริเวณลานกีฬา ศาลาชุมชนธารทิพย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./027 07 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าไม่ดับ ในซอยหลังศูนย์ราชการ 1 ตลอดสายและภายในซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./002 07 ต.ค. 2557   การขายของบริเวณจุดผ่อนผัน ชุมชนศรีฐาน 4 มีการเรียกเก็บเงิน ในการให้วางขาย สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./026 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ 1 หลอดยาว ซ.หลังศูนย์ราชการ 12 หลอดแรก แถวร้านสูท สุรินทร์ ใกล้รพ.สัตว์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./006 06 ต.ค. 2557   ขอยืมโต๊ะ เก้าอี้ ของเทศบาล ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข จะจัดงานกฐินในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ยืม 1. โต๊ะหน้าขาว 6 ตัว 2.โต๊ะดค้ก 10 ตัว 3. เก้าอี้ 50 ตัว ณ บริเวณหน้าตลาด อ.จิระ ขอความอนุเคราะห์ จัดของให้ (ส่งของ) วันที่ 8 ต.ค. 57 08.30-11.00 น.ติดต่อนายสุภชัย 089-8420939 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./025 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 23/1 ในซอย ถ.จอมพล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./024 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ ซ.ประชาสดมสร 19 และซอย ประชาสโมสร 23 ปลายซอย หรือซอยป้อมยาม และหน้าโรงแรมเซนทรารา ฝั่งตรงข้าม กับโรงเรียนพัฒนาเด็ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./002 06 ต.ค. 2557   ขอหินคลุก (ยังไม่เป็นคอนกรีต) ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./001 06 ต.ค. 2557   ขอถนนคอนกรีต ซ.ะารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./012 06 ต.ค. 2557   ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่ ซ.ศรีจันทร์ 18 บริเวณ บ้านคุณสุเทพ หนองใหญ่ 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./011 06 ต.ค. 2557   ขอฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 5 ฝา ซ.ศรีจันทร์ 18 ชุมชนหนองใหญ่ 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./010 06 ต.ค. 2557   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 18 บ้านนางอรุณ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./002 06 ต.ค. 2557   ตรวจสอบการทำฟุตบาท เลขที่ 91/4 ระหว่างซอย ศรีจันทร์ 18 และ 20 สี่แยกแรกตลาดน้อย สำนักการช่าง
ฟ./022 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 58/58 และ 58/ 10 ซ.ประชาสดมสร 54 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./021 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ ซ.ประชาสโมสร 36 ซ.ประชาสดมสร 38 และบริษัทเชื่อมเหล็ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./020 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าชำรุด ซ.ธารทิพย์ 2/2 ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./019 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าชำรุด ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./018 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซ.บำรุงสุข 2-3 ซ.กันยาสามัคคี ถ.ประชาสโมสร 22 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./017 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ ซ.กันยาสามัคคี ต้นซอย 1 หลอดกลางซอย 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./016 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าชำรุด ซ.1/3 ระหว่างเลขที่ 148/2 กับ 148/22 หลอดยาว 1 หลอด ถ.อดุลยารามตรงข้ามหอพักไพลิน เรศซิเดนท์ ติดกับรั้วประตูเหล็ก หลอดยา่ว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./015 06 ต.ค. 2557   โคมไฟชำรุด เสาไฟบริเวณ ขจรแก๊ส ซ.ศรีจันทร์ 20 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./014 06 ต.ค. 2557   ขอโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณตลาดน้อย ซ.ศรีจันทร์ 18 จำนวน 2 ชุด นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./013 06 ต.ค. 2557   ไฟฟ้าชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 18 วันเฉลิมอพาร์ทเม้นต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]