.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./552 19 ก.พ. 2559   ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า ตามซอย ซอยเล็กซึ่งแยกออกจากซอย แต่ยังไม่มีชื่อซอย เป็นซอยคอนกรีต เล้ก ๆ ซอยวีรวรรณ 4 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อค./025 18 ก.พ. 2559   ร้องเรียนเรื่องการขุดเจาะ ข้างเคียงที่อยู่อาศัย โซนด้านหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งด้านข้างของตึก ติดกับด้านหลังขอบริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (กำจัดปลวก แมลง 043-334005-6 ) ขณะนี้มีการรื้อถอน อาคาร โดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เข้าไป ขุด เจาะ รื้อ ถอน ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และเสียงดังมาก เกิดความเดือดร้อนประมาณ 8 วัน แล้ว ผนังตึกกังวลจะเกิดความเสียหายต่อตึก เป็นอย่างมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./157 18 ก.พ. 2559   ลอกคลองระบายน้ำที่ 5 หน้าประตูเมือง ชุมชนมิตรภาพ ซอยนันทกิจ ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./551 18 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยมิตรภาพ 11 มิตรภาพ 13 หน้าบ้านเลขที่ 45/81 และบริเวณคลองน้ำ รวม 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./550 18 ก.พ. 2559   ขอเพิ่มไฟติดถนนหน้าบ้านเลขที่ 141/15 และ 141/30 ซอยอดุลยาราม 1/1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./549 18 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดยาว 2 หลอด บริเวณ ถนนชาตะผดุง ซอย 22 และ 23 เป็นซอยติดกัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./109 18 ก.พ. 2559   ตัดต้นไม้และหญ้าในซอย ซอยถนนประชาสโมสร ซอย 31/1 ข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./548 18 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนกลางเมือง ซอย 5 เข้าซอยสี่แยกห้องเย็น เลี้ยวซ้ายโคมที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./130 18 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 64/3 ม.13 ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ ( อช.118 ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./129 18 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ ริมทาง บริเวณหน้าร้านสินสวัสดิ์ ถ.ศรีจันทร์ ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อช. 117 ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./063 18 ก.พ. 2559   ถนนชำรุด หน้าบริษัท คอมฟอร์ม จำกัด ถ.ประชาสำราญ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./547 18 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจ้นทร์ 1 หลอด บริเวณสี่แยกสถานีตำรวจอำเภอเมือง ขอนแก่น ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./546 17 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ ซอยสีชมพู หลังบ้านแม่นาง หนูเปรื่อง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./545 17 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 6/16 หัวมุมบ้าน ถ.ประชาสโมสร 12 เสาสุดท้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./544 17 ก.พ. 2559   ขอไฟส่องสว่าง บริเวณตรงกึ่งกลางซอยฉิมพลี 9/5 ถึง ฉิมพลี 9/7 หักโค่นลงเมื่อครั้งเกิดลมพายุ ทำให้หักโค่นลงพร้อมกับเสาไฟ โคมเสียหาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./543 17 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านโพธิบัลลังก์ทอง เลขที่ 194/253 ซอย 15 หัวมุม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./542 17 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒารามซอย 10 และซอย 12/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./128 16 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณร้านยำ หน้าวิลล่า ถ.กลางเมือง ต้นคูณ 2 ต้น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./541 16 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.พิมพสุต ระหว่างถนนหน้าเมือง ถึง ถนนหลังเมือง ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./007 16 ก.พ. 2559   ขอขยายเขตไฟฟ้า 1. ซอยราษฎร์คนึง 29 หน้าบ้านเลขที่ 34/3- 34/6 ไม่มีเสาไฟ และหลอดไฟสว่าง ทำให้เวลากลางคืนมืด 2.ซอยราษฎร์คนึง 29 แยกขวาซอย 1 ไฟจรดหอพัก เลขที่ 24/30 หน้าหอพักไม่มีเสาไฟ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./540 16 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 33 หลอด นีออนยาว เข้ามา 50 เมตร จากสี่แยกซอยเล็ก ๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./539 16 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 5 เข้ามาตรงห้องเย็น สี่แยกตรงไปโคมที่ 2 ขวามือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./538 16 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ ติดซอยกลางเมือง 15 ชุมชนเมืองเก่า ฝั่งติดกับวัด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./156 16 ก.พ. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนรอบบึงแก่นนคร ตรงข้ามร้านติ๊กแจ่วฮ้อน หน้าร้านค้าชุมชน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./155 16 ก.พ. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 13 ซอยศิริพร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./023 16 ก.พ. 2559   กีดขวางฟุตบาธ บริเวณ เลขที่ 227/4-5 ตรงข้ามร้านลาบเจ๊จู ถ.กลางเมือง ใกล้โรงเรียนสวนสนุกสี่แยก มีการจอดรถกีดขวางบนฟุตบาธ สำนักปลัดเทศบาล
อป./052 16 ก.พ. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 30/1 ม.2 ถ.ฉิมพลี ร้านจักรยาน
ฟ./537 16 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ 2หลอด บริเวณ สี่แยก คลินิคหมอเชิดชัย ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./104 15 ก.พ. 2559   มีการเผาขยะ ที่บึงแก่นนคร ใกล้ศาลเจ้าแม่กวนอิม เวลา 8.00 น. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./536 15 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยไปตลาด อ.จิระ ถ.เทพารักษ์ ตรงข้ามถ.เทพารักษ์ ซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]