.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./233 18 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 592/23 ซอยหน้าเมือง 17 ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./232 18 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริวณ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 8 บ้านพักคนชรา และศรีมารัตน์ 1/5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./150 18 เม.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สาวนสาธารณบึงหนองแวงตราชู 1 ใบต้นปาล์ม สำนักการช่าง
อส./154 18 เม.ย. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ ทางโค้งศาลปู่แสง ถังขยะหายไป ทำให้ไม่เพียงพอ สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./790 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 256/66 ถ.อนามัยซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./789 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 31 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./788 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสันติสุข ถ.เทพผาสุข ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 9 ซอยบ้านพักคนชรา จำนวน 2 จุด ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 7 และตลาดน้อย ซอยศรีมารัตน์1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./049 18 เม.ย. 2561   มีร้าน เบียร์วุ้น เหล้าปั่น มาเปิดหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิดเพลงเสียงดัง ทำเป็นร้านผับ บาร์ มีขี้เหล้ามั่วสุม หน้าสถานศึกษา ก่อนสงกรานต์ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง ส่วนงานเปิดร้านลักษณะนี้แล้ว โทรแจ้ง 191 หลายรอบ เพราะทำเป็นร้านเสียงดัง มั่วสุมของขี้เหล้า ร้านนี้จะเปิดกลางคืน ปิดตอนกลางวัน ประเด็นคือ 1. มีการจัดโซนนิ่งร้านแบบนี้ แต่ทำไมมาเปิดหน้าสถานศึกษาได้ 2. หรือร้านแบบนี้สามารถเปิดได้ทั่วไปหมดในขอนแก่นค่ะ 3. ร้านนี้ทำมาหากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./787 18 เม.ย. 2561   กรุณาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะจากถนนเทพารักษ์ยาวไปถนนหน้าศูนย์ราชการ ไฟถนนดับหลายหลอดทำให้มืดมากสัญจรรำบาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./153 18 เม.ย. 2561   มีร้าน เบียร์วุ้น เหล้าปั่น มาเปิดหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิดเพลงเสียงดัง ทำเป็นร้านผับ บาร์ มีขี้เหล้ามั่วสุม หน้าสถานศึกษา ก่อนสงกรานต์ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง ส่วนงานเปิดร้านลักษณะนี้แล้ว โทรแจ้ง 191 หลายรอบ เพราะทำเป็นร้านเสียงดัง มั่วสุมของขี้เหล้า ร้านนี้จะเปิดกลางคืน ปิดตอนกลางวัน ประเด็นคือ 1. มีการจัดโซนนิ่งร้านแบบนี้ แต่ทำไมมาเปิดหน้าสถานศึกษาได้ 2. หรือร้านแบบนี้สามารถเปิดได้ทั่วไปหมดในขอนแก่นค่ะ 3. ร้านนี้ทำมาหากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./786 17 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 31 หน้าหอพัก SK โฮม 1 หลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./785 17 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราขการ 14/3 หลอดเล็ก 1 หลอด ซอยหลังศูนย์ราชการ ซอย 14/4 หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./784 17 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุงซอย 11 สำนักการช่าง
ท./231 17 เม.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 54/7ซ.ราษฏร์คนึง 23 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./149 17 เม.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ ถนนสายหลักหลังชลประทาน หนองใหญ่ ซอยศรีจันทร์ 31 ข้างบ้านเลขที่ 160/18 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./781 17 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 189/3หมู่บ้านวราสิริ เฟส 2 ริมบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./782 16 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด หน้าบ้านเลขที่98/47 ซอยมิตรภาพ 15 ช่วยเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./022 15 เม.ย. 2561   เพื่อนบ้านถมดินสูงกว่าเป็นเมตร โดยอาศัยกำแพงบ้านคุณยาย มาเป็นสิบปี เพราะกำแพงบ้านไม่ได้ออกแบบ มาเพื่อรับน้ำหนักดินขนาดนี้ ปีนี้รอยแตกร้าว ของเสาคอนกรีตเพิ่มขึ้น ทำอย่างไรให้เขารื้อถอนดินที่ถมทั้งหมดออกจากแนวกำแพง และสร้างรั้วของตัวเอง สำนักการช่าง
อส./152 11 เม.ย. 2561   ข้างอ้างเป็นสมาคมดนตีจีน แต่เล่นดนตรีสากลมีกลองชุด เบส ฯ ส่งเสียงดังมาก จนคนที่อาศัยอยู่ในซอยเอื้อมระอา เพราะไม่มีผู้ใหญ่มาดูแลเด็กที่เล่นดนตรีเลย เล่นเสร็จก็กินเหล้าต่อไม่กลับบ้าน สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./780 11 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 106 ซอยร่มเย็น ถ.ศรีจันทร์ สำนักการช่าง
ฟ./779 11 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 8 เสาไฟหน้าอาคาร ซุเปอร์ตี้อพาร์ทเม้นต์ ตรงจุดต้นมะม่วง ต้น ขนุน จากปากซอยเสาที่ 4 2.หน้าปากซอย หน้าเมือง 8 เสาที่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./778 11 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอย 8 และซอย 11 ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน พัฒนาเทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./783 11 เม.ย. 2561   ขอรบกวนแจ้งเรื่องสายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์วางระเกะระกะหน้าสำนักงานทนายความ รบกวนประสานทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาจัดเก็บหน่อยครับ รถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้รับความเดือดร้อนและหน้าสำนักงานผมสกปรก ขอบคุณครับ สำนักการช่าง
อช./148 11 เม.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส หน้าโรงเรียนแก่นนคร ด้านหน้า สำนักการช่าง
ฟ./777 10 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 19 ถ.หน้าเมือง 1 ชุด หรือ แสงสว่างอยู่บ้านเลขที่ 584/5 บ้านของนายจิระศักดิ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./230 10 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ้านเลขที่ 25 ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./229 10 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน มีน้ำไหลออกมาตลอดเวลา บริเวณ บ้านเลขที่ 19 ถ.พิมพสุต ตัด ถ.หลังเมือง แยกอาชีวะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./776 10 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตั้งแต่ ศูนย์รถ BM ไป จนถึง โรงพยาบาล ขอนแก่นราม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./775 10 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มิตรภาพ ซอย 23 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./774 10 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร 15 ซอยพัทยา 1 ผ่านสี่แยกซ้ายมือ 2 หลอด ตรงริมถนน เลขที่ 76/69 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]