.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 กุมภาพันธ์ 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./440 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./443 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟนิออนขนาดยาวจำนวน 1 หลอด อยู่ในซอยสุขสบาย 7 อยู่ติดกับทาวน์เฮ้าส์บ้านเลขที่ 49/98 บ้านโนนทัน ซ. สุขสบาย 7 ต.ในเมือง ทำให้ถนนมืดและน่ากลัวเพราะเป็นซอยที่อยู่ใกล้ที่รกร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./086 21 ม.ค. 2559   บริเวณพื้นที่ด้านหลังศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีกาย้ายเอาถังขยะมากองไว้ ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยรวมถึงเด็กเล็กเป็นอย่างมาก รบกวนแก้ไขด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./439 21 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยสวัสดี 1 ถ.มิตรภาพ หนองแวงตราชู 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./085 21 ม.ค. 2559   การเลี้ยงสุนัข เพื่อจำหน่าย บริเวณ บ้านเลขที่ 39/26 หมู่บ้าน วีไอพี โฮม 8 ถ.ศิลปสนิท ประมาณ 20 ตัว ทำให้บ้านข้างเคียงเดือดร้อน กลิ่น และเสียงรบกวน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./438 21 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 23 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./437 21 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14 ซอย 4 ต้นแรก 1 หลอดยาว ถ.หลังศูนย์ราชการซอย 14 เลยบ้านประธานซอยที่ 2 หลอดยาว ( เอาบันไดไปด้วย ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./436 21 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย ซอยพัทยา ชุมชนโนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./435 21 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 2-4 ซอยร้านแม่มดเดิม ร้ายก๋วยเตี๋ยว ยายมน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./019 21 ม.ค. 2559   ตีเส้นจากขาแดงเป็นขาวดำ บริเวณ หน้าพิมานคอนโด 3 ถ.มิตรภาพ เพื่อลดความเดือดร้อนและใบสั่งของตำรวจ สำนักปลัดเทศบาล
ถ./043 21 ม.ค. 2559   ถนนชำรุด ถ.โพธิสาร 1 396 เมตร ชำรุดตลอดแนว ชุมชนโนนทัน 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./434 20 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวรซอย กสิกรสำราญ 2-4 และซอยแยก 2-4 ดับตลอดแนว ชุมชนคุ้มวัดธาตุ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./433 20 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.ถนนแก่นตูมหน้าบ้านแม่บุญเพ็ง คำภักดี เสาต้นที่ 2 2.ถ.ศรีธาตุ หน้าบ้านแม่บุญมี ไชยธรรมมา 2 หลอด 3.ซ.สีชมพู มุมแถวบ้านพ่อใจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./432 20 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 455/2 ซอยกลางเมือง 20 และปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./018 20 ม.ค. 2559   การเซ้งล็อคขายของ ตลาดริมบึงแก่นนคร มีการจ่ายเงินค่าล็อคให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นโครงการของเทศบาล และ ขายของอยู่ข้างเคียงกัน ชื่อโครงการปรับปรุงตลาด อนุรักษ์ ต้นไม้ริมบึงแก่นนคร สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./431 20 ม.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์ ระบบไฟ แสงสว่าง เนื่องด้วยสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวัยดนาม จะจัดให้มีงาน ณ บริเวณวัดเสาเดียว ในวันที่ 31 ม.ค. 2559 ขอติดตั้งไฟในวันที่ 30 ม.ค. 2559 ถ.รอบบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./102 20 ม.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ใกล้โรงเกลืออู้ฟู้ ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./041 20 ม.ค. 2559   ตัดต้นไม้ ยื่นล้ำถนน ซอยมิตรภาพ 9 ชุมชนหนองแวงตราชู 2
ท./126 20 ม.ค. 2559   ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำ จากเดิมเป็นท่อเล็ก บริเวณซอย หนองวัด 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./430 20 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยสี่แผ่นดิน ซอยกรสยาม ถ.หน้าเมือง หลอดไฟทั้งสองฝั่งไฟดับมานานแล้ว มืดมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./429 20 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หนองวัดซอย 1 จำนวน 2 หลอดใกล้ ปตท. หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./101 20 ม.ค. 2559   ขอใช้สถานที่ เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่ 31 ม.ค.2559 นี้ กำหนดเป็นงานแต่งงาน ที่ โรงแรมพูลแมน จึงขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอใช้สถานที่ บริเวณหน้าเสาธงเป็นจุดเริ่ม แห่ขบวนขันหมาก ที่ โรงแรมพูลแมน ในช่วงเวลา 08.30 น. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./428 20 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวุฒาราม 9 และหลังโรงเรียนมณีอนุสรณ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./427 19 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าร้านเรือนไหม ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ.ศรีจันทรื ทางไป รร.เทศบาลหนองใหญ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./100 19 ม.ค. 2559   เรื่องต้นไม้ ที่บริเวณสวน 200 ปี บึงแก่นนคร ที่ช่างมาตัดต้นไม้จะปู ตัวหนอนที่บึงเพราะโครงการ จากเทสบาล ต้นหางนกยูง โดนตัดราก แลัวทำให้ต้นไม้เอนมาทางห้องน้ำ เกรงว่าจะล้ม และทำให้ห้องน้ำพังเสียหาย จึงอยากให้ช่างออกไปดู สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./099 19 ม.ค. 2559   ป้ายชุมชนหนองใหญ่ 2 โดนรถชน หัก ซอยศรีจันทร์ 41 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./082 19 ม.ค. 2559   เสียงรบกวน มีการเต้นแอรโรบิค ที่สวนบึงทุ่งสร้าง มีเสียงดังรบกวน เนื่องจากพาเด็กไปเล่นที่สนามเด็กเล่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./426 19 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ห้องน้ำ สวนสาธารณะ สวน 200 ปี บึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./017 19 ม.ค. 2559   มีผู้ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง กีดขาวงทางเข้าหมู่บ้าน อยากให้ออกไปตรวจสอบการทิ้งเศษวัสดุ เนื่องจากกีดขวางทางเม้า บริเวณ ซอยร้านก๋วยเตี๋ยว เป่าปาก ซอยชาตะผดุง 23 สำนักปลัดเทศบาล
ท./125 19 ม.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1 จุด บริเวณ หน้าห้สงโลตัส หน้าโรงเรียนเทศบาลโนนทัน ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]