.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   11 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
08 ธ.ค. 2561   ไฟดับหน้าบ้านเลขที่ 158/1 มีไฟฟ้าช็อตเวลากลางคืน
08 ธ.ค. 2561   ไฟดับหน้าบ้านเลขที่ 159/215
08 ธ.ค. 2561   ข้างบ้านคือบ้านเลขที่ 404/24 เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่ง มาสัก2-3 ปีแล้ว ส่งผลกระทบต่อบ้านดิฉัน ซึ่งอยู่ติดกัน อย่างเลวร้าย ทั้ง ควัน ทั้งกลิ่น ส่งผลรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ และอากาศในบ้าน รอบบ้าน ความสกปรก การล้างจาน ล้างภาชนะ น้ำล้างจานที่ไหลมาทางบ้านดิฉัน ไม่เคยกวาดไปลงท่อหน้าบ้านตัวเอง เศษอาหารอีก จากที่ไม่เคยเห็นหนู ก็เริ่มมีมา เสียงดังเป็นบางครั้ง ก็ยังพอทนได้ แต่ รถลูกค้าที่มากินข้าว ก็มาหมุนเวียนมาจอดหน้าบ้าน อย่างไม่เกรงใจ โดนควันรถซ้ำเข้าไปอีก จนต้องมีเรื่องการจอดรถกับเจ้าของรถ รางน้ำฝนบ้านร้านอาหารเสีย ก็ไหลหยดทำกำแพงบ้านเราเสียหาย เคยอยู่อย่างสงบ ต้องมาพบเจออะไรแบบนี้ สุขภาพกา
07 ธ.ค. 2561   รถขยะไม่มาเก็บขยะ 1สัปดาห์แล้ว ขยะล้นถัง ซอยหลังศูนย์ราชการ 2 รบกวนรีบจัดการให้ด้วยค่ะ. ขอบคุณค่ะ
07 ธ.ค. 2561   บ้านซอยถัดจากซอย 4 ชอบเผาขยะควันที่เผารบกวนการอยู่อาศัยช่วงตอนเย็นๆ เเผาทุกวันดือดร้อนมากค่ะ บ้านมีเด็กและคนสูงอายุเป็นภูมิแพ้ควันรบกวนจนหายใจไม่ได้ควันท่วมบ้าน เขาอ้างว่าไม่มีใครเก็บขยะ
ฟ./313 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านโชคไพศาล ถ.หน้าเมือง เสาต้นที่ 2 เลขที่ 600/18 ถ.หน้าเมือง 15 สำนักการช่าง
ท./078 07 ธ.ค. 2561   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ตลาดโนนทัน ชุมชนโนนทัน 3 สำนักการช่าง
อส./040 07 ธ.ค. 2561   ถังขยะ หลังจากรถขยะ เทศบาลมาเก็ยขยะแล้วไม่มีคนมากวาด ทำความสะอาด สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./031 07 ธ.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนชาตะผดุง ตรงข้าม ม.ศรีปทุม สามแยกซอยตรงข้าม ม.ศรีปทุม สำนักการช่าง
ฟ./312 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี 12 ครึ่งหมู่บ้านจากห้องเย็นไปทางโลตัส สำนักการช่าง
ฟ./311 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 105/7 ถ.แยกจากโพธิสาร ร้านรับซื้อของเก่า ทางไปโรงเรียนโนนทัน และสุดซอย สำนักการช่าง
ฟ./308 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 230/6 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 สำนักการช่าง
ฟ./307 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 211/28 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ใกล้ที่ทำการชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 สำนักการช่าง
ฟ./306 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่่ 221/41 ซอยราชสิทธิ์ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 สำนักการช่าง
ฟ./305 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย อบจ.ชุมชนเทพารักษ์ 2 สำนักการช่าง
ฟ./304 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ซอย 1 (ไฟสปอร์ตไลท์) สำนักการช่าง
อช./076 07 ธ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยมิตรภาพ 8/1 หลังปัีมน้ำมันคาลเท๊กซ์ สำนักการช่าง
ฟ./303 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 588/22 ถ.หน้าเมือง 17 ซอยสถานกวดวิชา The brain หลังแฟรี่ สำนักการช่าง
ฟ./309 07 ธ.ค. 2561   เรื่อง ขอเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง เรียน ผอ.กองช่าง อยากจะขอเปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างจากเดิม ขนาด 40w เป็นชุดโคมไฟแสงจันทร์เพื่อเพิ่มความสว่างในชุมชนและผู้สัญจรไปมาในเขตชุมชน จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นางสาวสำลี เอี่ยมศรี ผู้เสนอ 7/ธ.ค./61 สำนักการช่าง
ฟ./302 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ซอยสวัสดี 2 เสาที่ 2 นับจากปากซอย มะลิวัลย์ สปา ตรงข้ามบ้านเลขที่ 105 หน้าร้านทำป้ายเดิม 2.ไฟฟ้าชำรุด หมู่บ้าน VIP โฮม 8 เสาที่ 2 และเสาที่ 4 สุดท้ายซอย สำนักการช่าง
ฟ./301 07 ธ.ค. 2561   ไฟกระพริบดับ บริเวณ สี่แยก ถ.อำมาตย์ ตัด ถ.สามัคคีอุทิศ คุ้มหนองคู สำนักการช่าง
ฟ./300 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 196/58 ถ.ศรีจันทร์ 39 สำนักการช่าง
อช./075 07 ธ.ค. 2561   ขอกระจกนูฯ ถ.รอบเมือง 11 ดรงแรมบีทู ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ สี่แยก สำนักการช่าง
ฟ./299 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง สายหลัก (ไฟแสงจันทร์) โนนชัย 3 สำนักการช่าง
ฟ./298 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลาชุมชน หลังศูนย์ราชการ 1 จำนวน 3 จุด สำนักการช่าง
ฟ./297 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 95/3 ถ.ฉิมพลี ใกล้วัดโพธิ์ โนนทัน 5 สำนักการช่าง
ฟ./296 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเย็นซ่า ถ.หลังเมือง คุ้มหนองคู สำนักการช่าง
อส./039 07 ธ.ค. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ โรงแรมดิ อิมเพรส ซอยร้านรักเนย ถ.เสรีสัมพันธ์ เข้าซอยรักเย อยู่ขวามือ สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./295 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 5 ถ.เหล่านาดี คุ้มวัดกลาง สำนักการช่าง
ฟ./294 07 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 9 สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]