เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบใหม่ ! ! !

 

ท่านที่ร้องทุกข์ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2557 สามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ ..ที่นี่..

 

หากต้องการร้องทุกข์ ..คลิกที่นี่..

 

เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ..คลิกที่นี่..

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : คุณจันทิรา ชะอินทร์วงค์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน