ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกคูน 4 ชุมชนโนนทัน 7 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลี้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 7 ซอย สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2 - แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทพารักษ์ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18 สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด รอบบึงหนองใหญ่ ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3 สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์-ปลายซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไซ และประติมากรรมหอยสังข์ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
สอบราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 ซอย สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 (จากถนนประชาสำราญ-ถนนหน้าเมือง) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 10 ชนิด สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บขส.แห่งที่ 1 ที่ชำรุดและทรุดโทรมเพื่อให้เกิดความมั่งคงแข็งแรงปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ สอบราคา ราคากลาง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 สอบราคา
ประกาศประมูลสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น สอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบราคา
ประมูลซื้อโคมไฟฟ้าโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Die-Casting) พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 51/2559 สอบราคา
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 72/2559 สอบราคา
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 50/2559 สอบราคา
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดี ช่วงหน้าวัดนันทิการาม เอกสารประกาศเลขที่ 48/2559 สอบราคา
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง เอกสารประกาศเลขที่ 25/2559 สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการช่าง จำนวน 19 รายการ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ เพื่อติดตั้งที่บึงแก่นนคร จำนวน 4 เครื่อง สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาปรับพื้นที่และถมดินโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด โครงการระยะที่ 2 สอบราคา
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 รายการ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพัักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 1 เครื่อง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก) สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการคลัง จำนวน 26 รายการ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงถึงทาน้ำวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน บขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ซอยกลางเมือง 18 หน้าวัดหนองแวงเมืองเก่า) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์คนึง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ) จำนวน 156 รายการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 106 รายการ สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1 สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนคุ้มหนองคู สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั้มแก๊สฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลจำนวน 23 แยก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย 1) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด จำนวน 852 รายการ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 1 สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12 สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2559 สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
ขายทอดตลาดอาคารเรียน 1-3 และส้วมซึมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสวัสดี สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์ 4 สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 4 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 3 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 2 สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู(ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสวนประตูเมือง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอริยสถาปัตย์(การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล) โครงการนำร่องบริเวณทางเท้าหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้ง 2 ข้าง ครั้งที่ 2 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล ตามถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล(ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง-วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม สน..ศท..ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุประดับไฟฟ้าตกแต่งเมือง จำนวน 16 รายการ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรอบเมือง) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ชื่อ "จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ปี 2558" สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2016 สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2558 สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเมตตา สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 40-0237 ขอนแก่น และ หมายเลขทะเบียน 40-0264 ขอนแก่น จำนวน 2 คัน สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องเก็บของและก่อสร้างห้องน้ำ อสม. สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันที่ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล1 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิวจราจรตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล (Universal Desigh)ตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล (ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางวิ่งและทางจักรยานริมบึงแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนิงถึงลานเฟื่องฟ้า สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั้มน้ำจ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ สอบราคา ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู โดยวิธีประกวดราคา สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 3 สนาม สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันตลิ่ง และ ทางเดิน ทางวิ่ง ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณทิศตะวันออก ช่วงท่าน้ำสวนไหถึงถ่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ
สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด โดยวิธีสอบราคา สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้ามสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยศรีธาตุ 1 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9 สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณช่วงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนางไปทางทิศตะวันตกถึงท่าน้ำสวนคูณโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Au สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 24 ชุด โดยวิธีสอบราคา สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาล เจ้าแม่สองนาง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำซอยแยกราษฎร์คนึง 35 (แยกบ้านเลขที่ 108/22) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟ แบบหลอด LED สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 6 รายการ (ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทาสีตีเส้นจราจร) สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/1 ชุมชนโนนทัน 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างซ่อมผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยมะลิวัลย์ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สำนักการช่าง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 16 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีสอบราคา สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเคื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา สอบราคา ราคากลาง
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย บ้านเลขที่ 8 ชุมชน กศน. สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 จำนวน 2 สาย สอบราคา ราคากลาง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงช่องจอดรถชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงหัวรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ จำนวน 1 คัน สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ห้องเรียน โดยวิธีประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 (จำนวน 3 สายทาง) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหนองสะแบง 6 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองรับน้ำฝั่งทิศใต้สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) สอบราคา ราคากลาง ผู้เสนอ ผู้ชนะ
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนและครอบครัวเพิ่มเติมเพื่อรองรับคนพิการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิตร ชุมชนหนองใหญ่ 2 สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนสิริมงคล สอบราคา ราคากลาง
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดยการปูกระเบื้องกันลื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่างตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) สอบราคา
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 50 ชุด โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปี 2558 สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานดับเพลิง สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์คนึง ซอย 9 (แยกย่อยซอย2) สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 200 ชุด แบบ BBL มาตรฐาน มอก. โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกปี 2558 สอบราคา
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558 สอบราคา
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร จำนวน 6 คัน สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ววัดป่าอดุลยารามด้านทิศใต้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.3/12 สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.4/12 สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท. 3/12 สอบราคา
ประมูลซื้อหนังสือเรียน จำนวน 239 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา