สำหรับผู้ดูแลระบบ

Username :
Password :
 
สำหรับพนักงานครูเทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ผู้ดูแลระบบ นายประดิษฐ์ ปะสาวะเก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้จัดทำ นายสุรัตน์ มีหนองหว้า นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ